Stichting De Best Verzorgde Boeken

Catalogus

Stacks Image 3816
Stacks Image 3839
Stacks Image 1189
Stacks Image 27669
BVB-2016-catalogus-900x600px-NL
Stacks Image 27224
Stacks Image 25509
best_verzorgde_boeken_2016_animatie_NL
Stacks Image 28501
Stacks Image 28454
Stacks Image 28469
Stacks Image 28556
Stacks Image 28559
Stacks Image 28527
Stacks Image 28530
Stacks Image 28684
Stacks Image 28692
Catalogus De Best Verzorgde Boeken
Drieëndertig winnaars
De catalogus van De Best Verzorgde Boeken 2016 representeert drieëndertig winnaars. Er is geen onderlinge rangorde, alle zijn op hun eigen merites door de jury geselecteerd. Alle verdienen een plaats op het omslag. Dit principe van gelijkwaardigheid is leidend geweest in ons ontwerpproces.
     Om die reden kent deze catalogus, wars van enige hiërarchie, drieëndertig uitvoeringen. Iedere winnaar heeft een eigen katern met een foto van het bekroonde boek op de eerste pagina. De katernen wisselen van volgorde, zodat elk op zeker moment het eerste katern is, daarmee het omslag van de catalogus vormt en bijgevolg het bekroonde boek het omslag siert. Op deze manier ziet ieder zijn eeuwige roem vertaald in de ereplaats die hem toekomt. Elk eerste katern is bovendien gedrukt op dikker papier dan de overige tweeëndertig, zodat het de voor een omslag benodigde stevigheid krijgt. Aangezien de katernen door verschillende drukkers zijn gedrukt, staan ook zij beurtelings in de schijnwerper. Het laatste katern is het ankerpunt: verzekerd van een vaste plaats, deels uitgevoerd in zwaarder papier.
     De wisselende volgorde vergt veel van de kwaliteiten van de binder. Voor de juiste ordening oriënteert deze zich op de collationeerblokjes, aanwezig op de rug van elk katern. Normaal gesproken vormen deze in zwarte stapjes een diagonaal over de rug van het boek. In dit geval wordt de diagonaal onderbroken, verschuiven de collationeerblokjes van plaats en geven ze het werk van de binder een gezicht in de diverse patronen op de ruggen van de catalogi.
     Een bijwerking van de egalitaire insteek is het ontbreken van paginanummers. Dit gemis wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de laatste consequentie van het gelijkwaardigheidsprincipe: de uitvoering van de titel op snee. Als vanzelfsprekend ontsproten aan de benadering van de drieëndertig boeken als onderling gelijkwaardig, een stijlvolle omlijsting van de winnaars.

Elke editie van De Best Verzorgde Boeken gaat vergezeld van een catalogus die voldoet aan een vaststaand programma van eisen, en inmiddels vormen de catalogi (30 sinds de nieuwe start in 1987) een staalkaart van wat het ambachtelijk gemaakte boek vermag. Wij beschouwen het als een eer deel te mogen zijn van deze traditie. De zichtbaarheid van de constructie van de catalogus is onze hommage aan de ambachtelijkheid en het vakwerk van de makers, aan iedereen die boeken vervaardigt, koestert, uitdaagt, vernieuwt en bovenal, liefheeft.
     De competitie is voorbij, het drieëndertigvoudig podium is aan u: ontwerpers, illustratoren, fotografen, lithografen, uitgevers, drukkers en binders.

De uitreiking vond 29 september 2017 plaats in het Stedelijk Museum Amsterdam.


Awarded AIGA and Design Obeserver‘s 50 Books | 50 Covers
AIGA and Design Observer’s 50 Books | 50 Covers competition reviews and awards the best of book and cover designs published within the past year. Those selections become part of a nearly century-long tradition, a visual history of book design available to the public in the AIGA Design Archives.
soort project catalogus
omvang 280 pagina’s
formaat 220 x 275 mm
oplage
 1.750 ex.
editie
 tweetalig (Nederlands en Engels)
werkzaamheden concept, ontwerp, fotografie, realisatie

in opdracht van Stichting De Best Verzorgde Boeken
auteur juryrapport Carolien Glazenburg
auteur Liefdesverklaring Vincent Bijlo
auteur Drieëndertig winnaars (hier links weergegeven) Marjo Janssen
vertaling Harry Lake
technische gegevens De Monsterkamer (Esther Krop en Maud van Rossum)
eindredactie Romkje de Bildt
productie Zwaan Printmedia (Pascal Pels)

lithografie Marc Gijzen beeldbewerking en digitale lithografie
papier Igepa, Fluweel 1.5 100g/m2 en 200 g/m2
druk Drukkerij Tienkamp, Drukkerij Tielen, Lenoirschuring, Mullervisual Communication, NPN Drukkers, robstolk®, Unicum by Gianotten, Wilco Boeken en Tijdschriften, Zwaan Printmedia
bindwerk Boekbinderij Patist, Boekbinderij Van Mierlo
zeefdruk op snee Aldoscreen Zeefdrukkerij

boek bestellen De catalogus kost € 29,50 en is bij de lokale boekwinkel te bestellen
meer informatiewww.bestverzorgdeboeken.nl
ISBN 978 90 5965 443 3

american review PaperSpecs
beukers scholma
Stacks Image 3929
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem
beukers scholma
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem