Groene offerte

Lezingen

Stacks Image 3816
Stacks Image 3839
Stacks Image 1189
Stacks Image 1261
Stacks Image 1264
Stacks Image 6536
Stacks Image 6539
Lezingen Groene offerte
Naar aanleiding van publicatie Park Zestienhoven
De Groene offerte is een initiatief van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) om ontwerpers handvatten te geven om bewust en duurzaam te ontwerpen. Cases worden gebruikt om te inspireren en in dat licht is Beukers Scholma gevraagd een lezingen te houden over een boek ontworpen voor Park Zestienhoven. Voor dit boek zijn simpele ingrepen bedacht om het gebruik van grondstoffen aanzienlijk te verminderen. De lezingen zijn gehouden tijdens de Dutch Design Week, Eindhoven en in Pakhuis De Zwijger.

De weg naar een schoner en duurzamer ontwerp is gecompliceerd. Er zijn veel onduidelijkheden en valkuilen. Duurzaam geproduceerde grondstoffen die vervolgens een lange reis ondergaan om de plaats van de gebruiker te bereiken zijn vaak meer belastend voor het milieu dan een niet of minder duurzame geproduceerde grondstof uit de directe omgeving. Te veel zien we dat opdrachtgevers genoegen nemen met het gebruik van FSC-gecertificeerd papier en het afdrukken van het bijbehorende FSC-logo.
Beukers Scholma heeft daarom gekozen voor een aanpak die direct controleerbaar is. Er is weinig wit op de pagina’s overgelaten: elke centimeter papier is bedrukt. Dit leverde een besparing op van 25 procent van het papier. Daarnaast is 90 grams papier gekozen in plaats van 135 grams (dat gebruikelijk is voor dit type uitgaven) waardoor nog eens 33 procent minder papiergrondstoffen is verbruikt. Ook het omslag en de, gebruikelijke lege, schutbaden zijn voor de inhoud benut. Het boek is letterlijk van voor tot achter voorzien van inhoud. Bij de afwerking van het omslag is geen laminaat toegepast en evenmin kapitaalbandjes. Dit maakt kringloopverwerking stukken eenvoudiger. Voor de lithografie is gebruik gemaakt van een ‘onbond’-methode. Dat wil zeggen dat de opbouw van de litho’s voornamelijk uit zwart bestaat en dat kleur alleen in de litho voorkomt waar dat ook nodig is. Het levert een inktbesparing van ongeveer 7 procent op ten opzichte van conventionele lithomethoden. De letters zijn gerasterd op 83 procent, een besparing van 17 procent van die drukinkt.
De producent die wij hebben gekozen is Zwaan printmedia. Een drukkerij waar veel inspanningen worden gedaan om beter met het milieu om te gaan door duurzaam te produceren. Zwaan is gecertificeerd voor milieu management systeem ISO 14001:2004.
soort project lezingen n.a.v. publicatie Park Zestienhoven

publicatie in opdracht van Uitgeverij De Hef Publishers
auteur Mariëtte Kamphuis
druk Zwaan printmedia

boek bestellen www.dehefpublishers.nl
ISBN 978.90.6906.042.2

fotografie lezing Chantal Bekker
beukers scholma
Stacks Image 3929
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem
beukers scholma
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem