Stacks Image 906
Stacks Image 854
Stacks Image 857
Stacks Image 847
Stacks Image 850
Stacks Image 928
Stacks Image 861
Stacks Image 932
Stacks Image 935
PLAN Amsterdam wordt uitgegeven door de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) van de gemeente Amsterdam. Beukers Scholma maakte de restyling van PLAN Amsterdam. Het is een professioneel ogend magazine geworden, waarmee de toonaangevende rol van DRO in het vakgebied tot uiting komt. Belangrijk uitgangspunt in de basisopzet is de verdeling in twee zones. Een bovenzone voor legenda’s en bijschriften en een hoofdzone voor platte tekst, kaders en beeld.
De huisstijlkleuren van de gemeente Amsterdam zijn functioneel gebruikt om de verschillende soorten artikelen van elkaar te onderscheiden.
soort project magazine
omvang 28/32 pagina’s, verschijnt ca. 6 tot 8 keer per jaar
werkzaamheden ontwerp, infographics, realisatie, bijdrage beeldredactie, productie

in opdracht vanGemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid
druk Zwaan Lenoir (tot 2013), OBT Opmeer (vanaf 2013)

magazine bestellenwww.amsterdam.nl/planamsterdam