ECP, platform voor de informatiesamenleving

Jaarverslag

Stacks Image 3816
Stacks Image 3839
Stacks Image 1189
Stacks Image 18830
Stacks Image 1261
Stacks Image 1264
Stacks Image 6536
Stacks Image 6539

ECP Jaarverslag
ECP is een onafhankelijke en invloedrijke organisatie. De leden komen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de publieke sector. ECP zet zich in vanuit de overtuiging dat de informatiesamenleving een sleutelrol speelt bij het verbeteren van de economische slagkracht van ons land. Om dit te stimuleren zet ECP het belang van internet en ICT voortdurend op de maatschappelijke agenda en organiseert het tal van projecten, onderzoeken en debatten.
Deze onderwerpen krijgen allemaal hun plek in dit jaarverslag. Dankzij de magazine-achtige vormgeving en de vlot geschreven teksten is de informatie toegankelijk gemaakt. Korte tekstblokken leiden de verschillende onderdelen in en de tekst wordt afgewisseld met een beeldkatern met uitgelichte thema's.
De leden van de raad van advies, het bestuur en de medewerkers van ECP moesten allemaal met een foto in het verslag. Dat zijn er nogal wat. Al die verschillende pasfoto’s maken het beeld rommelig. Daarom zijn de pasfoto’s onder handen genomen. De bewerking zet het allegaartje om in vlotte zwart-wit illustraties.
soort project jaarverslag
omvang 52 pagina's
werkzaamheden ontwerp, illustraties, realisatie, productie

in opdracht van ECP, platform voor de informatiesamenleving
tekst HPC Goodword, Hugo Postma
illustraties Herman van Bostelen
druk Zwaan printmedia
beukers scholma
Stacks Image 3929
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem
beukers scholma
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem