heren 5 architecten

Identiteit | Huisstijl

Stacks Image 3816
Stacks Image 3839
Stacks Image 1189
Stacks Image 7742
Stacks Image 11062
Stacks Image 1261
heren_5_architecten_huisstijl_05

heren 5 architecten
De nieuwe huisstijl van heren 5 heeft een opvallend vrij karakter. Speels en tegelijkertijd betrouwbaar paart hij innovatie aan ambachtelijkheid. Dat is te danken aan het eenvoudige, oersterke fundament: de onderkast h oftewel de kleine letter h.
Tijdens het uitvoerig onderzoek van de mogelijkheden ontdekt Beukers Scholma onvermoede kwaliteiten bij de onderkast h. Door de h een slag te kantelen en de stok iets te verschuiven, verandert de h in een 5. ‘Als je het grapje eenmaal ziet, openbaart zich een veelvoud aan variaties,’ straalt Marga, ‘een ander perspectief genereert een nieuwe betekenis.‘ ‘En het maakt bijna terloops de constructie zichtbaar,’ vult Haico aan, ‘je ziet de elementen waaruit het logo is opgebouwd.’
Heren 5 is een middelgroot, veelzijdig architectenbureau dat uiteenlopende opdrachten realiseert. Het beweegt zich binnen het complete spectrum van de architectuur, en kijkt ook graag daarbuiten. Die veelzijdigheid was de grootste uitdaging bij het ontwikkelen van de nieuwe huisstijl. Het bureau heeft immers een dynamisch logo nodig, open, multifunctioneel, en geschikt voor print-on-demand.
De h buitelt in elke denkbare hoedanigheid over papier of beeldscherm en geeft de communicatie de uitstraling naar keuze. Zakelijk, virtuoos, desgewenst met een visuele knipoog, maar altijd met een duidelijke signatuur. Daarmee doet dit logo voor heren 5 wat de scheve toren doet voor Pisa. ‘Nee,’ roepen Haico en Marga, ‘geen scheve toren!’ Sorry. Wat de Eiffeltoren doet voor Parijs.

Marjo Janssen
soort project identiteit, huisstijl
werkzaamheden ontwerp, realisatie, implementatie

in opdracht van heren 5 architecten
druk heren 5, on-demand
beukers scholma
Stacks Image 3929
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem
beukers scholma
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem