Japanmuseum SieboldHuis Leiden

Twee tentoonstellingscampagnes

Stacks Image 3816
Stacks Image 3839
sieboldhuis_casper_faassen_1800x1266px

Stacks Image 1189
Stacks Image 27224
sieboldhuis_kunisada_800x563px
Stacks Image 27301
Stacks Image 25509
Casper Faassen: De dingen die voorbij gaan
Kunisada: Drama en schoonheid
Voor de tweede keer een dubbeltentoonstelling in JapanmuseumSieboldHuis. De aanpak met het schuine vlak hebben we hier doorgezet. Een aanpak om het museum meer op de kaart te zetten. Voor de tentoonstelling van Casper Faassen sluiten we aan op het werk door middel van kleur, maar ook hebben we het gevoel versterkt dat de toeschouwer naar een persoon kijkt achter glas. De animatie voor social media is hier een mooi voorbeeld van. Voor de tentoonstelling over Kunisada wordt het werk versterkt door de groene kleur.
soort project publiciteitscampagnes
betreft affiche, folder, uitnodiging, animatie voor social media, advertenties, ansichtkaarten, tentoonstellingswanden, tentoonstellingsbelettering, tekstbordjes
werkzaamheden ontwerp, realisatie, productie

in opdracht van Japanmuseum SieboldHuis Leiden
samenstelling en redactie Dick N.W. Raatgever, Teatske Kramer en Kris Schiermeier
productie Veenman+, DTP America, Vertical Vison

informatiewww.sieboldhuis.org
beukers scholma
Stacks Image 3929
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem
beukers scholma
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem