Stacks Image 362
Stacks Image 367
Stacks Image 369
Stacks Image 371
Stacks Image 378
Stacks Image 403
Stacks Image 400
Stacks Image 405
De rijk geïllustreerde gebedsbordjes (ema) zijn onderdeel van een belangrijke Japanse traditie. De privécollectie van Peter De Smet vormt de basis voor de tentoonstelling en het boek en bestaat uit ruim 250 bordjes met medische wensen voor mens en dier.

Boek, campagne en tentoonstelling hebben dezelfde grafische aanpak van een stramien bestaand uit grijze vlakken. Een methode om beeld te plaatsen en daarnaast het geheel een eigen identiteit te geven. In de catalogus is deze methode een helder principe om het vele beeldmateriaal te ordenen en voor de tentoonstelling zijn de grijze vlakken de frisse achtergrond van de echte plankjes. Daaromheen voegen zich in hetzelfde stramien uitvergrotingen van diverse ema en aanvullend beeld.
soort project publiciteitscampagne | tentoonstelling
betreft affiche, folder, uitnodiging, animatie, advertentie, tentoonstelling ontwerp
in opdracht van Japanmuseum SieboldHuis Leiden
samenstelling en redactie
 Dick N.W. Raatgever, Teatske Kramer en Kris Schiermeier
werkzaamheden ontwerp, realisatie, productie
productie Veenman+, Vertical Vison

informatiewww.sieboldhuis.org

soort project boek: Health-retated votive tablets from Japan. Ema for healing and well-being.
in opdracht van Leiden University Press
auteurs Peter A.G.M. De Smet en Ian Reader
fotografie ema Manon van Rookhuijzen
formaat 210 x 260 mm
omvang 240 pagina’s
editie Engels
werkzaamheden ontwerp, redactie, realisatie, productie
druk Graphius

informatiewww.lup.nl
ISBN 978 90 8728 252 3