nai010 uitgevers | Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Boek | e-book

Stacks Image 3816
Stacks Image 3839
Stacks Image 1189
Stacks Image 1261
Stacks Image 1264
Stacks Image 6536
Stacks Image 6539
Stacks Image 7757
Stacks Image 7760
Stacks Image 35424
nai010_rce_planning_the_past_heritage_800x491p72dpi
Stacks Image 13877
Stacks Image 13880
Heritage as an Asset for Inner-City Development
An Urban Manager’s Guide Book
De samenwerking tussen nai010 uitgevers, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Beukers Scholma is vruchtbaar te noemen. Inmiddels is dit de derde boekproductie die uit deze samenwerking is voortgekomen. Een vierde staat op stapel. Boeken met steeds een andere insteek, natuurlijk met andere onderwerpen, maar ook met andere doelgroepen. De ene keer voor een breed publiek, zoals bij de boekenreeks over de wederopbouwperiode. Bij Heritage as an Asset for Inner-City Development heeft de Rijksdienst een gespecialiseerder publiek voor ogen. Steeds zoeken we in vormgeving naar de juiste tone of voice om het publiek zo goed mogelijk te bedienen.

Erfgoed speelt een steeds nadrukkelijker rol bij de ontwikkeling van de hedendaagse stad. Ongebreidelde stedelijke groei zet historische binnensteden onder steeds grotere druk. Het is daarom tijd voor een nieuwe oriëntatie op de historische stad. Vragen als: wat is de economische betekenis van het erfgoed voor een stad die vooruitgang wil en welke rol kunnen ontwerpers, planners, stedenbouwkundig en overheden daarbij spelen, staan in dit boek centraal.
Het boek is het gevolg van samenwerkingsprojecten over de hele wereld en heeft als doel het uitwisselen van kennis. Een verscheidenheid aan steden passeert middels case studies de revue: Paramaribo, Recife, Pretoria, Accra, Moskou, Pulicat, Jaffna en Surabaya. Elk op zijn eigen manier. Deze steden hebben allemaal een historische band met Nederland.
soort project boek, e-book
omvang 192 pagina's
werkzaamheden ontwerp, infographics, bijdrage beeldredactie, realisatie

in opdracht van nai010 uitgevers
voor Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
redactie Jean-Paul Corten, Ellen Geurts, Paul Meurs, Remco Vermeulen
druk Die Keure

boek bestellenwww.nai010.com
ISBN 978-94-6208-116-1
beukers scholma
Stacks Image 3929
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem
beukers scholma
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem