Stacks Image 906
Stacks Image 941
Stacks Image 945
Wat doe je als je de opdracht krijgt voor het ontwerpen van een boek met een dergelijk thema? Flink uitpakken en meegaan in de overdaad was verleidelijk. In ons werk zijn we altijd op zoek naar een uitgesproken, op de inhoud gerichte vorm. Bruikbaarheid en helderheid is echter minstens even belangrijk voor ons. We hebben daarom gezocht naar een vorm die decadentie als gevoel kon overbrengen, maar niet dominant was. We wilden prachtige fotografie en goed leesbare teksten. In het ontwerp van het boek hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het gegeven dat er zes thema’s voor de objecten waren te maken en vijf artikelen werden geschreven. Dit gaf ons de mogelijkheid om een structuur te maken met beeldblokken en tekstdelen die elkaar afwisselden en om sfeer te maken met verschillende papiersoorten en bedrukking. De beeldblokken op glanzend papier met aflopende fotografie met zwarte achtergrond, de tekstdelen op halfmat wit papier en bedrukt in goud en zilver en tussen deze onderdelen matte zwarte pagina’s, ook weer bedrukt in goud en zilver. Samen goed voor een royaal en decadent gevoel. Met Erik en Petra Hesmerg hebben wij de manier van fotograferen kunnen bepalen. Hierdoor is de fotografie onderdeel van het ontwerp geworden. De foto's versterken op een prachtige manier het decadente gevoel. Veel mensen denken dat de productiekosten van het boek hoog zijn. Precies onze bedoeling binnen de gedachte van decadentie. Schijn bedriegt hier. Doordat de tekstdelen en de tussenpagina’s in twee kleuren zijn gedrukt werd juist bespaard. Hiermee konden de hogere bindkosten en wat extra’s voor gouden en zilveren inkt betaald worden.

De Best Verzorgde Boeken 2004
soort project tentoonstellingscatalogus
omvang 176 pagina’s
werkzaamheden ontwerp, realisatie, bijdrage beeldredactie, productie

in opdracht van nai010 uitgevers
voor Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden
samenstelling en redactie Karin Gaillard, Anne Nippel, Ank Trumpie
fotografie Erik en Petra Hesmerg
druk Drukkerij Lecturis

ISBN 978-90-6450-514-0