nai010 uitgevers | SteenhuisMeurs

Boek

Stacks Image 3816
Stacks Image 3839
Stacks Image 1189
Stacks Image 1261
Stacks Image 1264
Stacks Image 6536
Stacks Image 6539
Stacks Image 7757
Stacks Image 7760
Stacks Image 13877
Stacks Image 13880
Maakbaar Landschap
Nederlandse landschapsarchitectuur 1945–1970
‘Nederland is met een liniaal gemaakt.’ Het is een welbekende kenschets van misschien wel het meest maakbare landschap van de wereld. Het boek Maakbaar landschap is het eerste overzicht van de Nederlandse naoorlogse tuin- en landschapsarchitectuur, van particuliere tuin tot grootschalige ruilverkaveling.
Ook het ontwerp van het boek is als het ware met de liniaal gemaakt. Een grafisch ruitpatroon bepaald het karakter van de vormgeving, het zorgt voor een goed ritme en ordent de verschillende onderdelen tot een helder en overzichtelijk gestructureerd boek. De uitstraling van het boek is stevig en stoer, dit kan ook gezegd worden over de projecten die er in zijn beschreven.

‘Maakbaar landschap is een monumentaal boek geworden, helder en overzichtelijk dankzij grafisch ontwerpers Beukers Scholma.’
Tracy Metz, NRC Handelsblad 08.01.10
soort project boek
omvang 448 pagina's
werkzaamheden ontwerp, realisatie

in opdracht van nai010 uitgevers
redactie Fransje Hooimeijer, Marinke Steenhuis
fotografie Jannes Linders e.a.
druk Die Keure

boek bestellenwww.nai010.com
ISBN 8-90-5662-700-3
beukers scholma
Stacks Image 3929
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem
beukers scholma
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem