Stacks Image 992
Stacks Image 996
Stacks Image 999
Stacks Image 932
Stacks Image 937
Stacks Image 1003
Stacks Image 1006
Stacks Image 974
Stacks Image 977
‘Nederland is met een liniaal gemaakt.’ Het is een welbekende kenschets van misschien wel het meest maakbare landschap van de wereld. Het boek Maakbaar landschap is het eerste overzicht van de Nederlandse naoorlogse tuin- en landschapsarchitectuur, van particuliere tuin tot grootschalige ruilverkaveling.
Ook het ontwerp van het boek is als het ware met de liniaal gemaakt. Een grafisch ruitpatroon bepaald het karakter van de vormgeving, het zorgt voor een goed ritme en ordent de verschillende onderdelen tot een helder en overzichtelijk gestructureerd boek. De uitstraling van het boek is stevig en stoer, dit kan ook gezegd worden over de projecten die er in zijn beschreven.

Maakbaar landschap is een monumentaal boek geworden, helder en overzichtelijk dankzij grafisch ontwerpers Beukers Scholma. – Tracy Metz, NRC Handelsblad 08.01.10
soort project boek
omvang 448 pagina's
werkzaamheden ontwerp, realisatie

in opdracht van nai010 uitgevers
redactie Fransje Hooimeijer, Marinke Steenhuis
fotografie Jannes Linders e.a.
druk Die Keure

boek bestellenwww.nai010.com
ISBN 8-90-5662-700-3