nai010 uitgevers | Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Boek

Stacks Image 3816
Stacks Image 3839
Stacks Image 1189
Stacks Image 19133
Stacks Image 1261
Stacks Image 1264
Stacks Image 19152
Stacks Image 6536
Stacks Image 6539
Stacks Image 7757
Stacks Image 7760
Stacks Image 19179
Stacks Image 13877
Stacks Image 13880
Stacks Image 19376
Stacks Image 19385
Rekenen op herbestemming
Idee, aanpak en cijfers van 25 + 1 gerealiseerde projecten
Op het omslag is meteen al te zien dat het hier niet om een regulier architectuurboek gaat. Het omslagvullende euroteken en het in uv-lak gedrukte raster dat verwijst naar boekhoudpapier vertellen ons dat het hier over geld gaat. In het boek komen de initiatiefnemers van 26 herbestemmingsprojecten aan het woord die een vrijpostige kijk in hun ontwikkelkeuken geven en bereid zijn cijfers met de lezers te delen.
Herbestemming wordt steeds meer de regel en is steeds minder uitzondering. De inhoud van dit boek biedt een blik op wat de nieuwe toekomst van het vastgoed lijkt te gaan worden: herbestemming en gebiedstransformatie als reguliere projectontwikkeling. Een inspirerend boek voor nieuwe initiatiefnemers.
De projecten in het binnenwerk zijn volgens een vast stramien vormgegeven, altijd geopend met een lichtblauwe pagina met een aanspreken beeld, basisinformatie over het project in pictogrammen en opsommende tekst en ook altijd afgesloten met een lichtblauwe pagina met financieel overzicht geplaatst op het zelfde boekhoudraster als van het omslag. Tussen de blauwe pagina's is tekst en beeld op gevarieerde wijze geplaatst.

Bijeenkomst naar aanleiding van het boek in Pakhuis De Zwijger, woensdag 14 januari 2015.
soort project boek
omvang 296 pagina's
werkzaamheden ontwerp, infographics, realisatie

in opdracht van nai010 uitgevers
voor Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
auteurs Sander Gelinck, Frank Strolenberg
druk Die Keure

boek bestellenwww.nai010.com
ISBN 9-789462-081543
beukers scholma
Stacks Image 3929
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem
beukers scholma
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem