Stacks Image 1010
Stacks Image 992
Stacks Image 996
Stacks Image 999
Stacks Image 1031
Stacks Image 1050
Stacks Image 1053
Stacks Image 1077
Stacks Image 1080
Stacks Image 1057
Stacks Image 1062
Stacks Image 1065
Stacks Image 1086
Stacks Image 1089
Op het omslag is meteen al te zien dat het hier niet om een regulier architectuurboek gaat. Het omslagvullende euroteken en het in uv-lak gedrukte raster dat verwijst naar boekhoudpapier vertellen ons dat het hier over geld gaat. In het boek komen de initiatiefnemers van 26 herbestemmingsprojecten aan het woord die een vrijpostige kijk in hun ontwikkelkeuken geven en bereid zijn cijfers met de lezers te delen.
Herbestemming wordt steeds meer de regel en is steeds minder uitzondering. De inhoud van dit boek biedt een blik op wat de nieuwe toekomst van het vastgoed lijkt te gaan worden: herbestemming en gebiedstransformatie als reguliere projectontwikkeling. Een inspirerend boek voor nieuwe initiatiefnemers.
De projecten in het binnenwerk zijn volgens een vast stramien vormgegeven, altijd geopend met een lichtblauwe pagina met een aanspreken beeld, basisinformatie over het project in pictogrammen en opsommende tekst en ook altijd afgesloten met een lichtblauwe pagina met financieel overzicht geplaatst op het zelfde boekhoudraster als van het omslag. Tussen de blauwe pagina's is tekst en beeld op gevarieerde wijze geplaatst.

Bijeenkomst naar aanleiding van het boek in Pakhuis De Zwijger, woensdag 14 januari 2015.
soort project boek
omvang 296 pagina's
werkzaamheden ontwerp, infographics, realisatie

in opdracht van nai010 uitgevers
voor Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
auteurs Sander Gelinck, Frank Strolenberg
druk Die Keure

boek bestellenwww.nai010.com
ISBN 9-789462-081543