Stacks Image 906
Stacks Image 988
Stacks Image 932
Stacks Image 937
Stacks Image 959
Stacks Image 962
Stacks Image 974
Stacks Image 977
Stacks Image 981
Stacks Image 984
Geen gebouw in Nederland heeft een zo onstuimige relatie met de Nederlandse identiteit als het Rijksmuseum. Dit boek volgt de geschiedenis van het ‘Nationale Project Rijksmuseum’. Van de totstandkoming van het gebouw onder Cuypers, de relatie tot de collectie, de situering in de stad en de maatschappelijke context, tot de formulering van de opgave voor de restauratie en de lange weg naar de succesvolle heropening in 2013.

Hoe het belangrijkste museum van Nederland in tien jaar tijd veranderde van een labyrint in een bezoekersmachine. Het boek is doorwrocht en volledig, maar zeer leesbaar en de fotografie is fantastisch. – Hilda Bouma in FD Persoonlijk
soort project boek, monografie
edities Nederlands en Engels
omvang 304 pagina’s
werkzaamheden ontwerp, realisatie, bijdrage beeldredactie

in opdracht van nai010 uitgevers
voor TU Delft, RMIT
redactie Paul Meurs, Marie-Thérèse van Thoor
druk Die Keure

ISBN Nederlands 978-94-6208-093-5
ISBN Engels 978-94-6208-094-2