Stacks Image 362
Stacks Image 889
Stacks Image 892
Stacks Image 885
Stacks Image 854
Stacks Image 857
Stacks Image 801
Stacks Image 912
Stacks Image 859
Stacks Image 861
Deze publicatie presenteert een selectie van ontwerpvoorstellen die zijn ingediend voor Europan 14 in Nederland. Europan is een stedenbouwkundige wedstrijd voor ontwerp-professionals (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, kunstenaars, ecologen en sociale geografen) jonger dan 40 jaar. De wedstrijd wordt om de twee jaar georganiseerd in verschillende Europese landen, rond een gemeenschappelijk thema. Europan NL werkt samen met de gemeente Amsterdam om het wedstrijdthema Productive City van dit jaar te verkennen op vijf locaties met een uitdagende mix van sociale, economische en ruimtelijke omstandigheden.

Hoe kan het aanbod van werkruimte en huisvesting in Amsterdam reageren op een diversificerende en groeiende bevolking? Welke ontwerp-strategieën kunnen onderbenutte ruimtes in de stad nieuw leven inblazen en optimaliseren? Welke richtlijnen zijn nodig om productieve buurten voor gemengd gebruik te organiseren? Deze en andere vragen zijn onderzocht door de bekroonde ontwerpers. De plannen worden in het boek gepresenteerd, samen met een reeks essays die uitdagingen en kansen belichten.
soort project boek
omvang 112 pagina's
formaat 210 x 297 mm
editie Engels
werkzaamheden ontwerp, realisatie, productie

in opdracht van Uitgeverij Thoth
voor Europan NL
coördinatie Madir Shah en Jonathan Woodroffe
auteurs Joost Beunderman, Kristiaan Borret, Alice Fung, Zef Hemel, Eric van der Kooij, Sabine Lebesque, Matthijs van Ruijven, William Stokman, Joost Zonneveld

druk en bindwerk
 Drukkerij Wilco

boek bestellen
www.thoth.nl
ISBN 78-90-6868-774-3