Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Publiciteitscampagne

Stacks Image 3816
Stacks Image 3839
Stacks Image 1189
Stacks Image 17430
Stacks Image 17435
Stacks Image 17440
Stacks Image 1261
Stacks Image 1264
De Dijk
Zuiderzeewerken van J.H van Mastenbroek
De Afsluitdijk is niet zomaar een dijk, maar dé dijk. Het is veel meer dan een verbindingsweg tussen twee provincies, namelijk een industrieel kunstwerk. Het is zoals Van Mastenbroek in één woord beschreef: 'grootsch'. In de tentoonstelling De Dijk wordt de bouw van de Afsluitdijk via het geschilderde relaas van de Rotterdamse schilder J.H. van Mastenbroek en fraaie foto's weergegeven.
De publiciteitscampagne en de catalogus voor De Dijk zijn stoer, met een ruwe typografie die doet denken aan het zware werk van de arbeiders die dijk bouwden in de drek en de klei, de ruige machines die hen daarbij hielpen en de grove penseelstreken op de schilderijen van Van Mastenbroek.
soort project publiciteitscampagne
betreft o.a. affiches, folder, uitnodiging, catalogus
werkzaamheden ontwerp, realisatie

in opdracht van Zuiderzeemuseum Enkhuizen
catalogus WBooks
druk Epos Press
beukers scholma
Stacks Image 3929
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem
beukers scholma
nieuwe gracht 40, 2011 ng haarlem