Stacks Image 362
Stacks Image 371
Stacks Image 382
Stacks Image 375
Stacks Image 386
Stacks Image 389
Nederland en Japan hebben een eeuwenlange relatie en vooral in Leiden zijn daar nog veel sporen van terug te vinden. Japanmuseum SieboldHuis is daar een goed voorbeeld van maar ook in de Hortus botanicius, de Pieterskerk of de Oude Sterrewacht zijn die sporen te vinden. Deze gids geeft in Nederlands en Japans informatie over ruim 30 plekken in de stad en verteld daarnaast over onder andere de eerste Japanse bezoekers in Leiden en belangrijke historische personen in de Nederlands-Japanse betrekkingen.

Een overzichtelijk genummerd gidsje met voorin een uitklapbare plattegrond.
soort project wandelgids
formaat 125 x 180mm
omvang 112 pagina’s
editie tweetalig (Nederlands en Japans)
werkzaamheden ontwerp, realisatie, productie

in opdracht van
 Japanmuseum SieboldHuis Leiden
voorwoord
 Herni Lenferink
inleiding en wandeling Kris Schiermeier
tekst Japanse bezoekers in Leiden Kuniko Forrer
productie Veenman+

informatiewww.sieboldhuis.org
ISBN 978-90-827111-2-7