Stacks Image 1079
Stacks Image 996
Stacks Image 999
Stacks Image 1085
Stacks Image 1089
Stacks Image 1092
Stacks Image 1010
Stacks Image 1096
Stacks Image 1099
Er zijn weinig landen op de wereld waar het water zozeer het landschap en de nationale identiteit bepaalt als in Nederland. De kwetsbare delta ligt telkens weer op de tekentafel om aangepast te worden aan de dreiging van het water. Klimaatverandering zorgt nu voor een volgende ronde van ingrepen. De klassieke strijd tegen het water is daarbij veranderd in een aanpak met het water. Voor het eerst worden de omvang van het Nederlandse waterproject en de resultaten ervan in het kust- en rivierenlandschap zichtbaar. Voorbij de dijken. Hoe Nederland met het water werkt brengt deze indrukwekkende operatie in beeld.

Dit boek laat dertig ingrepen langs de rivieren en de kust zien – projecten waarin waterbouw, cultuurhistorie, natuur en menselijk gebruik zijn samengebracht in weergaloze waterlandschappen, die verleiden om zelf op expeditie te gaan.

De Best Verzorgde Boeken 2017
soort project boek
omvang 256 pagina's
formaat 245 x 305 mm
edities Nederlands en Engels
werkzaamheden ontwerp, bijdrage beeldredactie, realisatie, productie

in opdracht van nai010 uitgevers (Marcel Witvoet)
voor ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
auteurs Marinke Steenhuis, Paul Meurs
begeleiding Kees Poot, Jentse Hoekstra
beeldredactie Tineke Dijkstra, Paul van Hamersveld
fotografie Tineke Dijkstra, Siebe Swart
cartografie en infographics Mijs Cartografie en Vormgeving

druk NPN Drukkers
bindwerk Boekbinderij Abbringh

boek bestellen Nederlandswww.nai010.com
ISBN 978-94-6208-383-7

boek bestellen Engelswww.nai010.com
ISBN 978-94-6208-384-4

foto Rob Kamminga
Op de foto rechtsonder overhandigt Watergezant Henk Ovink het eerste boek aan minister-president Mark Rutte