Stacks Image 1070
Stacks Image 1078
Stacks Image 996
Stacks Image 1080
Stacks Image 1066
Stacks Image 1068
Stacks Image 1072
Stacks Image 1040
De samenwerking tussen nai010 uitgevers, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Beukers Scholma is vruchtbaar te noemen. Inmiddels is dit de derde boekproductie die uit deze samenwerking is voortgekomen. Een vierde staat op stapel. Boeken met steeds een andere insteek, natuurlijk met andere onderwerpen, maar ook met andere doelgroepen. De ene keer voor een breed publiek, zoals bij de boekenreeks over de wederopbouwperiode. Bij Heritage as an Asset for Inner-City Development heeft de Rijksdienst een gespecialiseerder publiek voor ogen. Steeds zoeken we in vormgeving naar de juiste tone of voice om het publiek zo goed mogelijk te bedienen.

Erfgoed speelt een steeds nadrukkelijker rol bij de ontwikkeling van de hedendaagse stad. Ongebreidelde stedelijke groei zet historische binnensteden onder steeds grotere druk. Het is daarom tijd voor een nieuwe oriëntatie op de historische stad. Vragen als: wat is de economische betekenis van het erfgoed voor een stad die vooruitgang wil en welke rol kunnen ontwerpers, planners, stedenbouwkundig en overheden daarbij spelen, staan in dit boek centraal.
Het boek is het gevolg van samenwerkingsprojecten over de hele wereld en heeft als doel het uitwisselen van kennis. Een verscheidenheid aan steden passeert middels case studies de revue: Paramaribo, Recife, Pretoria, Accra, Moskou, Pulicat, Jaffna en Surabaya. Elk op zijn eigen manier. Deze steden hebben allemaal een historische band met Nederland.
soort project boek, e-book
omvang 192 pagina's
werkzaamheden ontwerp, infographics, bijdrage beeldredactie, realisatie

in opdracht van nai010 uitgevers
voor Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
redactie Jean-Paul Corten, Ellen Geurts, Paul Meurs, Remco Vermeulen
druk Die Keure

boek bestellenwww.nai010.com
ISBN 978-94-6208-116-1