Stacks Image 906
Stacks Image 992
Stacks Image 932
Stacks Image 937
Stacks Image 974
Stacks Image 977
Sanatorium Zonnestraal van Jan Duiker en Bernard Bijvoet is een wereldwijd icoon van het Nieuwe Bouwen. Opgang, verval en restauratie zijn de thema’s van deze ­monografie. Beeldthema’s wisselen de hoofdstukken af en zijn gemakkelijk te vinden doordat de pagina’s ­korter zijn. Door een slim verwijzings­systeem werken deze delen interactief.
soort project boek, monografie
omvang 280 pagina's
edities Nederlands en Engels
werkzaamheden ontwerp, realisatie

in opdracht van nai010 uitgevers
voor TU Delft, RMIT
redactie Paul Meurs, Marie-Thérèse van Thoor
druk NPN drukkers

ISBN Nederlands 978-90-5662-695-2
ISBN Engels 978-90-5662-696-9