Stacks Image 1079
Hoe een simpele en conceptueel sterke ingreep resulteert in een inspirerende publicatie. Beproefde samenwerking werpt zijn vruchten af, geheel in lijn met de coöperatieve identiteit van de opdrachtgever.
Voor een boek met portretten in tekst en beeld van topmensen in de banksector is de creatieve ruimte begrensd door de Rabobank huisstijlregels. Tegelijkertijd gaat het om een onderscheidend thema voor de coöperatieve bank, namelijk de visie op leiderschap. De vormgeving moet die eigenheid reflecteren.
Marga komt met het volgende concept: ‘We maken twee foto’s. Eerst zien we het decor. Dan volgt de foto van de topman of -vrouw in diezelfde setting. En die setting is geen power room of kantoor, maar een decor waarin de geportretteerde zich thuis voelt.’
Voor deze klus vraagt ze fotograaf Kees Hummel. Beukers Scholma werkt geregeld met Hummel, en met reden. Ook nu geeft hij inventief invulling aan het concept. Hij fotografeert alledaagse decors. De ene keer zien we een huisdier prominent in beeld, dan weer een fiets in de gang, of een glimp van een kind. En op de volgende pagina is daar het portret van de manager of CEO in diezelfde setting. Dat maakt de sfeer ongedwongen, het geeft de portretten iets extra’s. Persoonlijkheid. Smoel.
De ogenschijnlijk losse vorm maakt het boek levendig, geeft het ritme en diepgang en nodigt daarmee uit tot lezen.
Tot slot volgt na het colofon een toegift. We zien een goed gevulde boekenkast, gevolgd door een laatste geportretteerde. Het is Hugo Postma, die de interviews voor zijn rekening nam. Ja, ook van een geestig compliment zijn ze niet vies bij Beukers Scholma. Want goede samenwerking is heel veel waard.
soort project boek
omvang 192 pagina’s
edities Nederlands en Engels
werkzaamheden ontwerp, realisatie, fotografieconcept

in opdracht van Rabobank Nederland
tekst HPC Goodword, Hugo Postma
fotografie Kees Hummel
druk Sumis printmanagement

projectbeschrijving Marjo Janssen