Stacks Image 885
Stacks Image 955
Stacks Image 952
Stacks Image 934
Stacks Image 914
Stacks Image 966
Stacks Image 963
Stacks Image 959
Stacks Image 970
Van Maartensdijk tot Meerkerk en van Abcoude tot Zoeterwoude: het Groene Hart is een uitgestrekt landelijk gebied omringd door de grote Nederlandse steden. In het Groene Hart wonen 700.000 mensen, eromheen wonen er zeven miljoen. Het contrast in de manier van leven is soms groot – stad en platteland overlappen elkaar, en precies die overlapping brengt al vier eeuwen welvaart in de Nederlandse delta. Voor de stedeling is het landschap van het Groene Hart een weekendbestemming, voor de inwoner is het onderdeel van zijn identiteit.

Het boek geeft ook duiding en richting aan de urgente opgaven van nu: bodemdaling, verzilting, aan- en afvoer van water, droogteproblematiek, wonen, natuur en het versterken van een gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat. De vraag is niet óf het landschap van het Groene Hart gaat veranderen, maar hóe. Dit boek vertelt het verhaal van tien eeuwen transformatie.

Het ontwerp van het boek heeft als basis – hoe kan het ook anders – een uitgesproken kleur groen. Daarmee worden de hoofdtukken omklemd en zijn de kaderteksten mee onderscheiden. Deze kaderteksten worden nog eens extra herkenbaar doordat de lopende tekst in zwart als een strook onderin de pagina loopt en de kaderteksten als groene struiken daaruit omhoog groeien. Het publiekboek geeft volop ruimte aan beeld en is gezet uit een comfortabel te lezen groot corps.
soort project boek
omvang 192 pagina’s
formaat 240 x x300 mm
edities Nederlandse en engelse editie

in opdracht van Bestuurlijk Platform Groene Hart
auteurs Marinke Steenhuis, Paul Meurs, Vita Teunissen (SteenhuisMeurs)

tekstredactie Janine van der Hulst
vertaling Ron Rosenbrand (BetterWords Tekst & Vertaling)
fotografie Tineke Dijkstra
drone fotografie Daphne de Bruijn (Blauwdruk)
kaarten Jelle Hettema (SteenhuisMeurs)

uitgever
 Uitgeverij Lecturis
druk NPN Drukkers
bindwerk Boekbinderij Abbringh

boek bestellen NederlandsHet Groene Hart
ISBN 978-94-6226-492-2

boek bestellen EngelsThe Green Heart
ISBN 978-94-6226-493-9