Stacks Image 362
Stacks Image 855
Stacks Image 851
Stacks Image 847
Stacks Image 843
Stacks Image 814
Stacks Image 756
Stacks Image 836
Stacks Image 839
De Afsluitdijk is niet zomaar een dijk, maar dé dijk. Het is veel meer dan een verbindingsweg tussen twee provincies, namelijk een industrieel kunstwerk. Het is zoals Van Mastenbroek in één woord beschreef: 'grootsch'. In de tentoonstelling De Dijk wordt de bouw van de Afsluitdijk via het geschilderde relaas van de Rotterdamse schilder J.H. van Mastenbroek en fraaie foto's weergegeven.
De publiciteitscampagne en catalogus voor De Dijk zijn stoer, met een ruwe typografie die doet denken aan het zware werk van de arbeiders die de dijk bouwden in de drek en de klei, de ruige machines die hen daarbij hielpen en de grove penseelstreken op de schilderijen van Van Mastenbroek.
soort project publiciteitscampagne
betreft o.a. affiches, folder, uitnodiging, catalogus
werkzaamheden ontwerp, realisatie

in opdracht van Zuiderzeemuseum Enkhuizen
catalogus WBooks
druk Epos Press