Stacks Image 362
Stacks Image 783
Stacks Image 786
Stacks Image 371
Stacks Image 760
Stacks Image 763
Stacks Image 378
Stacks Image 799
Stacks Image 375
Stacks Image 790
Stacks Image 805
Het Moskouse architectenbureau Meganom heeft ook het boek David laten ontwerpen door de Nederlandse ontwerpers Beukers Scholma: Russisch Design ontmoet Dutch Design voor de tweede keer. Het boek over David Sarkisyan is een logisch vervolg op het boek over Alexandra Pavlova. Alle twee hadden ze een bijzondere band met de initiatiefnemer Meganom. Meganom is gespecialiseerd in architectuur en stedenbouw. Momenteel werken zij onder andere aan een uitbreiding voor het Poesjkin State Museum of Fine Arts in Moskou, een woontoren van 305 meter op Manhattan in New York en een stedelijke herontwikkelings-strategie voor de Moskou-rivier.

De boeken zijn een soort broer en zus geworden: in formaat gelijk en gebouwd op hetzelfde stramien maar toch twee zeer verschillende boeken. Het boek David bestaat uit teksten, brieven, documenten en foto’s van zijn familieleden, vrienden en collega’s: wetenschappers, architecten, curatoren, regisseurs, kunstenaars, journalisten, kunsthistorici en museummedewerkers. Naast deze bijdragen bevat het boek een volledig overzicht van de tentoonstellingen die David Sarkisyan gedurende ruim tien jaar organiseerde in het Shchusev Museum of Architecture (MUAR) in Moskou. David was een veelzijdig man, zo was hij onderzoeker bij het All-Union Scientific Research Institute for Biological Testing of Chemical Compounds (1976–1985), documentairemaker bij Fishka-Film Studios (1989–1999) en directeur van MUAR (1999–2010).

De complexe inhoud is middels verschillende papiersoorten toegankelijk gemaakt. Wit gestreken voor essays, ongestreken gekleurd papier (met een archiefsfeer) voor overzichten bij de hoofdstukken (bijvoorbeeld het tentoonstellingen-overzicht) en romandruk voor brieven en bijlagen. Door het gehele boek heen zijn op blauw gedrukte pagina’s belangrijke teksten en interviews in groot corps afgedrukt. Het eigenzinnige karakter van David is vormgeven met de knalgrote openingskoppen die over twee pagina’s brutaal door het hart van het boek heen lopen. En net als bij het boek Kaplya is ook hier een persoonlijke verwijzing naar de persoon gemaakt. Een knalrood omslag: David hield van rood. Het boek is zowel in het Cyrillisch als in het Engels uitgegeven.

Zie ook het boek Kaplya over Alexandra Pavlova.
В рамках реализации проекта книги «Давид» российское архитектурное бюро «Меганом» опять обратилось за помощью к голландским дизайнерам «Beukers Scholma». Итак, российский дизайн встречается с голландским дизайном во второй раз. Книга о Давиде Саркисяне – логическое продолжение книги об Александре Павловой. И у Давида, и у Александры были особые отношения с архитектурным бюро «Меганом», по чьей инициативе были изданы эти книги. «Меганом» – московское бюро, специализирующееся на архитектуре и градостроительстве. Среди проектов, которыми в настоящее время занимается «Меганом», – расширение комплекса Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве, проектирование 305-метровой жилой башни (Нью-Йорк) и разработка стратегии реабилитации и развития прибрежного пояса Москвы-реки.

«Капля» и «Давид» стали своего рода братом и сестрой. Один формат и шаблон, но это две совершенно разные книги. В книгу «Давид» вошли тексты, письма, документы и фотографии его родственников, друзей и коллег: ученых, архитекторов, кураторов, режиссеров, художников, журналистов, искусствоведов и музейных сотрудников. В книге также представлен полный обзор выставок, организованных им за более десяти лет работы в Государственном архитектуры им. М. В. Щусева (МУАР). Трудовой путь Давида Саркисяна отражает разносторонность его личности: научный сотрудник Всесоюзного НИИ по биологическим испытаниям химических соединений (1976–1985), документалист в студии «Фишка-фильм» (1989–1999) и директор МУАР (1999–2010).

Использование различных типов бумаги сделало более доступным сложное содержание книги. Белая мелованная бумага для эссе, цветная немелованная (эффект архивных материалов) для обзоров (например, обзоров выставок) и типографская для писем и приложений. На протяжении всей книги важные тексты и интервью напечатаны на синей бумаге крупным шрифтом. Как дань уникальной природе Давида – огромные заголовки поперек двух страниц, которые без стеснения проходят через сердце книги. И, также как и в «Капле», в книге «Давид» содержится личная ссылка на ее главный персонаж – ярко-красная обложка, потому что Давид очень любил красный цвет. Книга опубликована на русском и на английском языках.

См. также «Капля» об Александре Павловой.

soort project boek | monografie
omvang 536 pagina's
formaat 215 x 285 mm
edities Engels en Russisch
oplage 300/300
werkzaamheden ontwerp, bijdrage redactie/beeldredactie, realisatie, productie

uitgever MGNM Books
in opdracht van Meganom office for architecture, Moscow
samenstelling en redactie Natalya Dushkina, Taisia Osipova
auteur Yuri Grigoryan, Alexander Brodsky, Natalia Dushkina, Maria Tsantsanogl
onderzoek Natalya Dushkina, Elena Borisova, Maria Erman, Sergey Tourchin
eindredactie Taisia Osipova, Jon Waterlow
vertalingen Clive Phillips, Alexandra Yagnukova

druk Zwaan Lenoir
bindwerk Boekbinderij Van Waarden

boek bestellenmeganom.moscow
ISBN Engels 978-5-604-00231-5
ISBN Russisch  978-5-604-00230-8

Russisch op deze pagina BetterWords Tekst & Vertaling